search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
23 maja 2024r.
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:15
Typ:
kurs
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
900,- zł od osoby
855,- zł Cena dla członków z opłaconą składką za ostatnie 2 lata

KURS ON-LINE

Kurs rachunkowości budżetowej ( podstawy) 42 godz.

Planowane rozpoczęcie kursu 23.05.2024r. godz. 16:15

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej, zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonania  zadań w zakresie rachunkowości budżetowej.  Teoretycznie i praktyczne przygotowuje jego uczestników  do pracy  w pionach finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego, państwowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych.

Tematyka kursu obejmuje : podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych, szczególne  zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego, zakładów budżetowych, organów podatkowych, sprawozdawczości  finansowej  i budżetowej. Ćwiczenia - typowe  księgowania  na kontach do bilansu rocznego. Opracowanie  bilansu rocznego.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób rozpoczynających pracę w księgowości   jednostek  sektora finansów publicznych.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie wykładów dużą ilością przykładów praktycznych

Tryb:

Kurs trwa przez okres ok. 2  miesięcy, zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (16:15 – 20:15) raz lub dwa razy w tygodniu.

Czas trwania:

42 godziny zajęć dydaktycznych

Harmonogram:

Lp. Data

zajęć

Dzień Ilość jedn. dydakt. Godziny zajęć W tym przerwy

 

1 23.05.2024r. czwartek 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
2 27.05.2024r. poniedziałek 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
3 06.06.2024r. czwartek 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
4 10.06.2024r. poniedziałek 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
5 13.06.2024r. czwartek 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
6 17.06.2024r. poniedziałek 5 godz. 16:15 – 20:15 15 min.
7 20.06.2024r. czwartek 4 godz. 16:15 – 19:25 10 min.
8 24.06.2024r. poniedziałek 4 godz. 16:15 – 19:25 10 min.
9 27.06.2024r. czwartek 4 godz. 16:15 – 19:25 10 min.
Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902