Miasto:
Olsztyn
Miejsce:
Kajki 10/12
10-547 Olsztyn
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
Kurs
Tryb:
dwa dni w tygodniu
Opłata:
890,- zł od osoby
Zapisz się

CEL:

Celem szkolenia jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do samodzielnego prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów. Uczestnicy poznają podstawy prawne dotyczące działalności gospodarczej, podstawy podatku dochodowego oraz podatku VAT.

Program szkolenia (szkolenie obejmuje 25 godzin dydaktycznych):

1.Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.

2.Dokumentacja podlegająca ewidencji

  • faktury
  • rejestr zakupu,sprzedaży
  • dowody wewnętrzne
  • rachunki
  • listy płac

3.Wzór księgi i podstawowe zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

4.Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych.

5.Ewidencja wyposażenia.

6.Samochód i ewidencja przebiegu.

7. Spis z natury.

8.Podatek od osób fizycznych

  • zaliczki miesięczne,kwartalne, zeznania roczne,deklaracje podatkowe
  • inne wybrane zagadnienia

9.Podatek VAT

  • ewidencja sprzedaży i kasy rejestrujące
  • rejestr zakupu,sprzedaży
  • inne wybrane zagadnienia

Dodatkowe informacje:

Prowadzący: zajęcia prowadzą wykładowcy Stowarzyszenia, praktycy i specjaliści z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego.

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach od 16.00 do 20.00

W cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe.

Należność prosimy kierować na nasze konto w PKO BP S.A. O/Olsztyn

nr 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902

 

Ważne

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić w formie pisemnej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia 100% kosztów szkolenia. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z konieczności dokonania opłaty za zgłoszony udział.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

tel. 89 527 90 50
tel. 89 527 90 60
kom. 517-358-268

biuro@olsztyn.skwp.pl
szkolenia@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902