search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27 maja 2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
szkolenie
Tryb:
w dni robocze
Opłata:
1550,- zł od osoby
1473,- zł Cena dla członków SKwP ze składką członkowską opłacona przez co najmniej ostatnie dwa lata*

Harmonogram spotkań:

1

27.05.2024r.

poniedziałek

5

16:30 – 20:35

2

03.06.2024r.

poniedziałek

5

16:30 – 20:35

3

06.06.2024r.

czwartek

5

16:30 – 20:35

4

10.06.2024r.

poniedziałek

5

16:30 – 20:35

5

13.06.2024r.

czwartek

5

16:30 – 20:35

6

17.06.2024r.

poniedziałek

5

16:30 – 20:35

7

20.06.2024r.

czwartek

5

16:30 – 20:35

8

24.06.2024r.

poniedziałek

5

16:30 – 20:35

 

CEL

Kurs umożliwia każdemu uczestnikowi (bez względu na poziom zaawansowania)zapoznanie się z problematyką podatku VAT pod kątem prawidłowego i samodzielnego rozliczania transakcji w firmie.

Zajęcia prowadzone są głównie metodą warsztatową (ćwiczenia, testy i zadania), budująca umiejętności szybkiej analizy problemu i skutecznego rozwiązywania trudnych kwestii, jakie pojawiają się w podatku VAT. Kurs daje uczestnikom cenne umiejętności podnoszące wartość zawodową na rynku pracy i jest adresowany w głównej mierze do osób z działów księgowych i finansowych, controlingu i audytu, wdrażanych w zagadnienia rozliczeń podatku VAT.

WYKŁADOWCA

Leszek Lewandowicz – doradca podatkowy, wykładowca SKwP w zakresie prawa podatkowego.

 

PROGRAM

Charakterystyka podatku VAT – przepisy polskie a przepisy wspólnotowe

 • Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT
 • Zakres przedmiotowy opodatkowania - dostawa towarów, świadczenie usług oraz inne czynności, w tym nieodpłatne
 • Zakres przedmiotowy opodatkowania – transakcje międzynarodowe: eksport, import, WDT, WNT
 • Czynności wyłączone z opodatkowania.
 • Podatnicy VAT – jak rozumieć pojęcie podatnika.
 1. Rozliczanie VAT należnego i naliczonego.
 • Mechanizm odwrotnego obciążenia.
 • Obowiązek podatkowy, czyli kiedy wykazać czynność dla celów VAT
 • Miejsce świadczenia – sposób i kraj opodatkowania niektórych transakcji międzynarodowych
 • Podstawa opodatkowania – od jakiej kwoty liczymy podatek wg właściwej stawki, korekty sprzedaży
 • Stawki podatku (podstawowa i obniżone, nowa matryca stawek, wiążące informacje stawkowe), zwolnienia przedmiotowe
 • Mechanizm podzielonej płatności
 • Podatek naliczony – zasady odliczania
 • Ograniczenia w odliczaniu VAT, w tym zasady rozliczania samochodów osobowych,
 • Ulga na złe długi w podatku VAT
 • Biała lista oraz zasady dokonywania niektórych płatności na rachunek z wykazu
 • Zapłata VAT, zwrot na rachunek bankowy, kwota do przeniesienia
 • Odliczenie częściowe, korekty podatku naliczonego (roczna, jednorazowe)
 • Wybrane procedury szczególne: zwolnienie podmiotowe, marża
 1. Obowiązki formalne
 • Rejestracja w urzędzie skarbowym (Kraj/UE)
 • Dokumentowanie sprzedaży: sprzedaż detaliczna i kasy rejestrujące, faktury (korekty, duplikaty, pro forma, noty korygujące, faktury do paragonów, faktury uproszczone);
 • Deklaracje VAT, informacja podsumowująca
 • Prowadzenie oraz składanie  ewidencji sprzedaży i zakupu VAT, pliki JPK
 • Planowane obowiązkowe faktury ustrukturyzowane (KSeF).

OPŁATA

Opłatę należy wnieść dopiero po potwierdzeniu realizacji szkolenia przez pracownika Biuro SKwP O/O Olsztyn.

 •  1.550 zł. od osoby
 •  1.473 zł dla członków SKwP ze składką członkowską opłacona przez co najmniej ostatnie dwa lata*

*aby uzyskać zniżkę na kurs/szkolenie prosimy o podanie w informacjach dodatkowych nr członkowskiego oraz wskazanie nazwy Oddziału do którego Państwo należą.

ORGANIZACJA

 • Zajęcia dydaktyczne odbędą się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  Przed zajęciami uczestnicy otrzymają link do platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 • Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge;
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.

WARUNKI ZALICZENIA

 • Obecność na poziomie min. 70%.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do pracy na stanowisku specjalista w zakresie rozliczania podatku VAT.

Kajki 10/12
10-547 Olsztyn

kom. 518 694 495
kom. 518 694 427

biuro@olsztyn.skwp.pl

PKO BP S.A. O/O Olsztyn 68 1020 3541 0000 5902 0010 8902